nocc88hra 1080x423 - Att Modellera framgång – NÖHRA Del 1

Att Modellera framgång – NÖHRA Del 1

[read_time]

Första gången jag kom i kontakt med NÖHRA var när jag arbetade som rekryteringsansvarig i ett utbildningsföretag. Vi stod inför en enorm utmaning, vi behövde anställa fler behöriga lärare, lättare sagt än gjort.

Sättet vi antog oss problemet var att en person i ledningsgruppen ställde sig upp och började rita på whiteboarden samtidigt som ord som ”Kjell Enhager” och ”coachande förhållningssätt” nämndes inför en brydd skara av personer.

Modellen är an av de som har haft störs positiv inverkan på mitt liv både professionellt och privat och är en ständig följeslagare jag kan falla tillbaka på när jag ställs inför svåra beslut.

I del 1 kommer jag beskriva NÖHRA modellen samt de två första stegen Nuläge och Önskat läge.

Vad betyder NÖHRA

nocc88hra 1 300x167 - Att Modellera framgång – NÖHRA Del 1

Nöhra står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktivitet. Dessa steg kan ses som son process, ett flöde där målsättningen är att ta sig från nuläget till det önskade läget genom att definiera vad nuläget och det önskade läget är samt vad som kommer krävas för att skapa skillnaden.

Nuläge

action plan brainstorming complex 212286 300x200 - Att Modellera framgång – NÖHRA Del 1

Nuläget är ditt nuvarande tillstånd, situationen som den ser ut just nu. Det kan handla om relationer, företag, ekonomi eller sport. Dagsläget, den situation du har att förhålla dig till. Du behöver nu i första steget definiera hur nuläget ser ut, detta kan vara tufft eftersom stenar som inte flyttats på änge kan behöva vändas. Reflektion är nyckelordet och introspektion – alltså att titta inåt.

Frågor:

  1. Hur ser min situation inom detta område ut idag? Vad är bra? Vad är dåligt?
  2. Vad innebär min situation för mina kort- och långsiktiga mål?
  3. Hur får min situation mig att må och känna?
  4. Är jag tillfreds med min situation idag
  5. Hur tror jag att mina kollegor / partners / vänner skulle beskriva min/vår situation
  6. Accepterar jag att jag själv är fullständigt ansvarig över min situation

Önskat läge

occ88nskat lacc88ge - Att Modellera framgång – NÖHRA Del 1

Mål – ett mål utan en plan är blott en dröm

Nästa steg är kanske det allra viktigaste, du ska nu måla upp och visualisera hur du vill att din situation ska se ut. Formulera för dig själv en beskrivning över hur situationen skulle se ut om du fick bestämma. Tänk bort alla problem och invändningar utan låt tankarna flöda. Även om du inte har en helt konkret bild klar i huvudet kan du ändå sätta en riktning åt vilket håll du ska fortsätta.

Frågor:

  1. Hur skulle du vilja att din situation inom detta område ser ut?
  2. Vad innebär mitt önskade läge för mina kort- och långsiktiga mål?
  3. Hur får mitt önskade läge mig att må och känna?
  4. Hur tror jag att mina kollegor / partners / vänner skulle beskriva min/ det önskade läget

 

[author_tag]