tim berners lee quotes 3 1024x430 1024x423 - World Wide Web fyller	30 år!

World Wide Web fyller 30 år!

[read_time]

Vid gränsen mellan Frankrike och Schweiz. År 1989. Gränsen mellan människor, länder, tankar och idéer avdunstar. World Wide Web fyller 30 år.

Mannen på bilden heter Tim Berners-Lee och var år 1989 författaren till dokumentet ”Information management: a proposal”. Förslaget definierade grundstrukturen i det som senare kom att kallas World Wide Web – mer allmänt känt som internet.

Vad är internet – är frågan du säkert vill ställa till Tim Berners-Lee, eller kanske mer exakt, vad var Tims ursprungliga tanke med internet?

Faktum med att arbetsnamnet ”Internet” fanns inte vid tidpunkten när Tim först arbetade fram utkastet utan det nydanande projektet bar namnet: ”Mesh”.

Extremt förenklat var tanken med Mesh var att länka samman dokument med Hypertext genom olika servrar som var sammanlänkade.

Strålande, kanske du tänker, detta måste Tims chef och medarbetare har blivit fullständigt hänförda av – för så brukar det ju vara när briljanta människor förändrar världen.

Inte riktigt – ”Vagt, men spännande” var kommentaren Mike Sendall, vid denna tidpunkt Tims närmsta chef kluddade ner med röd penna på pappersdokumentet han fått skickat till sig.

Detta kanske känns hissnande med facit i hand, men samtidigt ringer Ines Uusmans bevingade ord och liknelse med just bevingade varelser ilsket i bakhuvudet.

Ta några minuter idag och fundera på Tim, det WWW har tillfört och kanske framförallt vad framtiden bär i sin sammanlänkade, digitala famn.

 

[author_tag]