[read_time]

Boksummering Brian Tracy The Science of Money

 32601129 200x300 - Boksummering Brian Tracy The Science of Money

För vem och varför?

Boken riktar sig till ambitiösa personer som vill förstå, den djupare innebörden av vad pengar egentligen är och hur de påverkar oss. Du som läser boken gör det för att du har en relation till Brian Tracy’s skrivande sedan tidigare och är intresserad av ämnet.

Fem nyckelpunkter

  • Vad är pengar och varför används det
  • Parkinsons Lag
  • Aristoteles – Orsak och verkan
  • Ge mer värde för att få mer värde – Uppgradera ditt eget värde
  • ” There is no free lunch”

I tre meningar

Boken förklarar vad pengar är, varför de används och hur du kan börja investera tid och pengar i dig själv istället för att spendera för att skapa mer värde åt andra och på så sätt genom den universella lagen om orsak och verkan få del av större värde själv.

Generella principer och attityd

Pengar. En central faktor för många människor och som tillägnas hela liv åt att erhållas eller spenderas.

Brian Tracy, som är en personlig favorit när det kommer till amerikanska ”Framgång-författare” har i boken ”The Science Of Money” sökt att genom ett resonerande förhållningssätt bena ut vad pengar egentligen innebär, hur de skapas, kan tjänas och hur man bygger en sund relation till dem.

Grundtesen Tracy driver är at pengar och tid antingen kan spenderas eller investeras.

En annan återkommande princip är den av Aristoteles formade regeln om – orsak och verkan. Brian Tracy klär den i ytterligare ord genom att kalla det ”Så och du ska skörda – effekten”.

Brian Tracy bjuder självklart på attityd-tips som känns igen från tidigare böcker, däribland det totala förbudet mot att tänka och tala illa om andra. De människor närmast dig är en reflektion av dig själv.

Alla kan bli rika – det handlar om att investera först. Att lägga tid på att lära dig och förstå orsak och verkan. Brian tar exemplet med Warren Buffert som lägger 80% av sin tid på att läsa om och förstå företag.

Lön

När det kommer till Lön speglar vad du gör hur på det jobb du är anställd att utföra samt hur lätt det är att byta ut dig.

Även här återkommer ”Så-Skörda-effekten” boken förklarar hur många människor börjar löneförhandla redan innan de har visat sitt värde för företaget.

Detta är en av de absolut största fallgroparna enligt boken, då denna tankevurpa skapar ett moment 22, där ingen vill betala dig mer och du inte vill skapa mer värde om du inte får mer i lön.

När du väl är på arbetet ska du fokusera på att arbeta effektivt och fokuserat.

Om du har svårt att nå fokus på arbetet resonerar Brian kring att det kan bero på att du arbetar med fel arbetsuppgifter för dig

Det som är intressant med lön och privatekonomi, resonerar Brian är att de flesta människor fokuserar alldeles för mycket på inkomsten per månad eller år och för lite på kostnader. Parkinson lag, förklarar Tracy säger att du spenderar mer om du tjänar mer. Detta leder till att genomsnittsamerikanen som när boken skrevs tjänar över genomsnittet endast är god för 40 000 dollar. I skuldfritt saldo

 

Företagande

105347394 1532378942989rock 300x204 - Boksummering Brian Tracy The Science of Money

Brian Tracy skriver om John D. Rockefeller vars filosofi för att äntra energimarknaden vad att dumpa priser och på så sätt konkurrera bort andra aktörer, tills han blev dominerande.  

Tracy förklarar vikten av att omge dig med människor som delar dina målsättningar och värderingar, han kallar dessa för en Mastermind grupp. Att tillhöra ett nätverk kan skapa stor effekt på din framtida intjäningsmöjlighet

 

En tänkvärd anekdot är den där Brian beskriver att Djävulens mest effektiva sätt att förstöra människors liv på är med ett enkelt verktyg – dörrstoppet, lyckas Djävulen kila in dörrstoppet i en persons självkänsla förstör det alla möjligheter till att lyckas.

 

 Sammanfattning

Det viktigaste jag tar med mig från boken är att börja fokusera på att så för att kunna skörda, så i form av att arbeta hårt, fokuserat och strukturerat men även att så i dig själv och lägga tid och kraft på att utveckla dig själv, din kunskap och dina egenskaper.

Börja tänka resultat, är det svårt att veta vad du ska utveckla? Fråga den som betalar dig.

[author_tag]